Er computere han- eller hunkøn ...?
Det forlyder, at en tidligere skibspræst i flåden havde undret sig over dette spørgsmål. Skibe vidste han jo, var "hun" og "Hende", men computere? 

For at opklare sagen nedsatte han en gruppe mandlige og en gruppe kvindelige computereksperter. Begge grupper fik samme opgave: At overveje,  hvorvidt computere skulle omtales som hunkøn eller hankøn, og lade deres anbefaling ledsage af fire begrundelser.

Kvinderne enedes om, at computere måtte være hankønsvæsener:
 • Man bliver nødt til at "tænde" dem for at få deres opmærksomhed. 
 • De indeholder en masse data, som de ikke selv forstår. 
 • Det er meningen, at de skal hjælpe dig med dine problemer, men meget af tiden er de problemet. 
 • Så snart du har anskaffet dig en, indser du, at hvis du havde ventet lidt længere, kunne du have fået en bedre model.

Mændene kom til den modsatte konklusion, at computere er med kvinder at ligne:
 • Kun skaberen forstår deres indre logik.
 • Det indforståede sprog, de bruger til at kommunikere med hinanden, er uforståeligt for alle andre. 
 • Selv ens mindste fejl bliver lagret i langtidshukommelsen og kan hentes frem, hvad øjeblik det skal være. 
 • Når du har anskaffet dig en, skal du til at bruge halvdelen af din fremtidige løn til at købe ekstraudstyr.."
Og så på engelsk ...
A retired sailor purchased a computer and began to learn all about computing. Being a sailor, he was used to addressing his ships as "She" or "Her". But was unsure what was proper for computers.

To solve his dilemma, he set up two groups of computer experts: one group was male, and the other group was female.

The group of women reported that computers should be refereed to as "HE" because: 
 1. In order to get their attention you have to turn them on.
 2. They have a lot of data but are still clueless.
 3.  They are supposed to help you solve problems but half the time they are the problem. 
 4. As soon as you commit to one, you realise that if you had waited a little longer, you could have had a newer and better model. 

The group of men reported that computers should be refered to as "SHE" because: 

 1. No one but the creator understands their logic. 
 2. The native language they use to talk to other computers is incomprehensible to anyone else. 
 3. Even your smallest mistakes are stored in long term memory for later retrieval. 
 4. As soon as you make a commitment to one, you find yourself spending half your paycheck on accessories for it.
Return to frontpage