Vedligeholdelse af disketter ...??

Overholdelse af disse enkle instruktioner vil forlænge dine disketters levetid og reducere datafejl.

Efterlad aldrig disketter i diskettedrevet, da dataene kan sive ud af disketten og tære på den indre mekanik i drevet. Disketter bør altid rulles sammen og opbevares i blyantsholdere.

Disketter bør renses og behandles med voks en gang om ugen. Mikroskopiske metalpartikler kan fjernes ved at stryge en kraftfuld magnet hen over overfladen af disketten. Eventuelle genstridige metalspåner kan fjernes med skurrepulver og sæbe.

Fold kun disketterne hvis de ikke passer ind i drevet. "Store" disketter kan således foldes og bruges i "små" diskettedrev.

Indsæt aldrig en diskette med den forkerte side nedad. Dataene kan falde af overfladen af disketten og kan blokere den komplicerede indre mekanik i drevet.

Disketter kan ikke sikkerhedskopieres ved at føre dem igennem en kopimaskine. Hvis du har brug for backup af dine data, bør du indsætte to disketter i drevet. Når du opdaterer dine dokumenter, vil dataene blive skrevet på begge diske.

Disketter bør ikke indsættes eller fjernes fra drevet, når den røde lampe lyser. Dette kan resultere i udtværet eller måske endda ulæselig tekst. Fra tid til anden kan den røde lampe forblive tændt, hvilket vil sige at systemet "hænger" eller er gået i stå. I en sådan situation er det som regel nødvendigt at indkaste et par mønter før du igen kan få adgang til drevet.

Hvis din diskette er fyldt op og du behøver yderligere lagerplads, bør du fjerne disketten fra drevet og ryste den kraftigt i et par minutter. Dette vil sammenpresse dataene (Data Kompression) og vil give mere lagerplads. Sørg for at dække alle huller med tape for at forhindre tab af data.

Adgangstiden kan forøges væsentligt ved at skære flere huller i diskettens omslag. Dette giver mulighed for flere samtidige læseområder af disketten.

Brug aldrig sakse eller lim til manuel redigering af dokumenter. Dataene er oplageret alt for småt for det blotte øje, og du kan risikere at få stykker af data fra andre dokumenter rodet ind midt i dit dokument. Barberblade og gennemsigtig tape kan bruges, forudsat at brugeren er udstyret med et elektron-mikroskop.

Spray periodisk disketterne med insektdræbende midler for at forhindre system-bugs i at sprede sig.

Efterleves disse simple råd om vedligeholdelse af disketter, kan du glæde dig over fejlfri disketter de næste mange, mange år.

Return to frontpage